Spojenci

05.05.2021

Když 17. dubna v sobotu večer vystoupili na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček s oznámením o důvodném podezření, že za výbuchem v muničním skladu Vrbětice stojí agenti ruských tajných služeb, bylo zřejmé, že se kromě jiného dostáváme do diplomatického střetu s Ruskou federací.


Zároveň také bylo jasné, že pokud bychom v tomto diplomatickém střetu zůstali osamoceni, je naprosto zřejmé, že Ruská federace disponuje oproti Česku mnohem větší mocí danou rozlohou, počtem obyvatel, ekonomickou nebo vojenskou silou apod.

Nechci nyní do detailu rozebírat případ Vrbětice, ale v souvislosti s ním spíše ukázat na význam některých skutečností, které jsme si zvykli u nás brát jako samozřejmost.

Již během prvních dní po tiskové konferenci Andreje Babiše a Jana Hamáčka se na podporu diplomatických kroků České republiky vyslovila Severoatlantická rada i například předsedové nejsilnějších politických skupin v Evropském parlamentu.

Vůbec nejrychleji podporu a solidaritu vyjádřili z iniciativy slovenského ministra zahraničních věcí Ivana Korčoka společně svým prohlášením ministři zahraničních věcí zemí Visegrádské čtyřky. A postupně se přidávají další spojenci.

Jsou to zpravidla právě kritické nebo těžké situace, kterými procházíme, při kterých si jsme teprve schopni naplno uvědomit důležité pilíře naší bezpečnosti. Právě poslední dny a týdny totiž naplno ukazují vysokou hodnotu naše členství v Evropské unii a v NATO.

Je dobré si toto uvědomit třeba v případech, kdy si někdy i oprávněně stěžujeme na některá evropská nařízení nebo nárůst administrativy v souvislosti s čerpáním finančních prostředků z evropských fondů. Je samozřejmě pravdou, že zdaleka ne všechno v Evropě zvládáme bez chyb a je zřejmé, že složitý systém spolupráce členských zemí EU způsobuje její těžkopádnost a také nárůst administrativy.

Na druhé straně, výhoda být jako malá země pevně ukotvena ve skupině spojenců, kteří všichni uznávají a respektují základní demokratické principy a mají obdobně nastavený hodnotový systém, je při sledování vývoje případu Vrbětice naprosto zřejmá. Rovněž je v této souvislosti jasná důležitost našeho členství v NATO. Severoatlantické spojenectví je základní zárukou našeho bezpečí a obranyschopnosti.

Právě tyto skutečnosti – existence smluvně provázaných spojenců – jsou hlavní oporou České republiky v okamžiku vzniku sporu či konfliktu s jakoukoliv nedemokratickou mocností.

Případ Vrbětice se bude dále vyvíjet a je velmi důležité, abychom vůči spojencům dokázali vystupovat věrohodně a v součinnosti. Z tohoto pohledu musím bohužel přiznat, že bych uvítal, kdyby spolupráce ústavních činitelů byla na vyšší úrovni. Je to v zájmu nás všech, neboť předpokládám, že všem nám záleží v první řadě na bezpečnosti naší země.

 

 

Zveřejněno 27. 4. 2021 v Jihlavských listech.

Přílohy