Tak jsme první, no a có, no a có, no a có …

27.11.2019

Bylo úterý 1. října odpoledne a já jsem seděl s částí členů obecního zastupitelstva obce Třeštice a několika dalšími přáteli v Praze v Malostranské besedě. K překvapení návštěvníků včetně zahraničních turistů občas restaurací zazníval od našeho stolu radostný třeštický popěvek „Tak jsme první, no a có, no a có, no a có ...“


Důvod byl jediný, ale velmi pádný. V Hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky v tento den dopoledne získala obec Třeštice 1. místo v celostátním kole Oranžové stuhy. Jinak řečeno, obec Třeštice byla vyhodnocena ze všech obcí v České republice jako nejlépe spolupracující obec s dobrovolnickými organizacemi a podnikateli v zemědělské oblasti na ochraně a rozvoji venkova.

Se ziskem prvního místa je spojena i odměna, která umožňuje obci v rámci Programu rozvoje venkova získat dotaci až do výše 900 tisíc korun. Vím, že každé srovnání trochu kulhá, ale zjednodušeně řečeno obyvatelé obce Třeštice v čele se starostou Martinem Kodysem díky své aktivitě, nadšení a nasazení získali pro obec finanční částku, která by v případě Jihlavy odpovídala navýšení příjmu Jihlavy o cca 300 miliónů korun. Je mi jasné, že se takovéto úspěchy nedají a nemají přepočítávat jenom na peníze, ale stojí zato si i tuto skutečnost uvědomit.

Na závěr bych i proto chtěl obecněji poděkovat všem obyvatelům našich zejména menších obcí, kteří se jakkoliv aktivně podílejí na životě v obci. Bez vůle obyvatel něco pro svoji obeca život v ní udělat to totiž ani do budoucna nepůjde. Díky tedy nejen obyvatelům Třeštice za oranžovou stuhu a třeba z poslední doby sedlejovským za krásnou a energeticky úspornou školku, ale úplně všem ve prospěch obce či města činným obyvatelům.

 

Miloš Vystrčil, krajský zastupitel, senátor

Přílohy