Turecká delegace navštíví Senát

28.11.2012

V rámci své oficiální návštěvy ČR budou v pátek 30. listopadu zástupci tureckých ministerstev přijati i představiteli Senátu.


Cílem návštěvy Senátu, kterou zprostředkoval senátor Miloš Vystrčil, bude diskuze k českým zkušenostem v oblasti ekonomické a sociální soudržnosti a finančních nástrojů EU. Zástupci z Turecka budou přijati členy senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Jednání se zúčastní i předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Miroslav Krejča.

„Na diskusi s tureckými představiteli se těším. Velmi oceňuji jejich snahu se na případné čerpání evropských peněz v dostatečném předstihu připravit. Věřím, že jim naše zkušenosti pomohou a umožní jim vyvarovat se některých chyb, kterými si Česká republika při čerpání evropských fondů prošla nebo ještě prochází,“ okomentoval svoji představu o setkání senátor Miloš Vystrčil.

Kontaktní osoba:

RNDr. Miloš Vystrčil, +420 606 767 544, milos@vystrcil.cz

 

Doplňující informace:

Studijní návštěva probíhá v rámci projektu „Technical Assistance for Capacity Improvement in the Economic and Social Cohesion (ESC) Policy (Phase II), Turkey“, který vede Business and Strategies in Europe SA. Programovou část návštěvy v České republice koordinuje společnost Akses, spol. s r.o. Cílem týdenní studijní návštěvy zástupců tureckých ministerstev v ČR je seznámit se zejména se systémem monitorování a evaluací a informačními systémy, které Česká republika používá pro sledování projektů, čerpání prostředků EU a naplňování cílů, k nimž se zavázala, a reportování Evropské komisi.

Kromě návštěvy Senátu bude turecká delegace na úvod uvítána 1. náměstkem ministra pro místní rozvoj Danielem Braunem. Na Ministerstvu pro místní rozvoj pak navštíví Národní orgán pro koordinaci a Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (OP TP), dále pak během týdenního programu navštíví Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní fond životního prostředí a Úřad regionální rady ROP Severovýchod a Centrum evropského projektování v Hradci Králové.

Kontaktní osoba pro informační servis: 

Ing. Vladimír Sodomka, +420 737 631 545, sodomka@akses.cz

Přílohy