Územní pracoviště finančních úřadů jsou potřeba

01.02.2017

Před více než rokem jsem se zúčastnil s dalšími asi dvaceti starostkami a starosty na ministerstvu financí důležitého setkání, na kterém jsme společně protestovali proti záměru zrušit bez náhrady celkem 23 územních pracovišť finančních úřadů.


Ministr financí Andrej Babiš a generální ředitel finanční správy Martin Janeček tenkrát po složité a nepříliš příjemné diskusi nakonec přiznali nedostatečnou komunikaci s obcemi ze strany ministerstva financí a zejména generálního finančního ředitelství a od záměru zrušit územní pracoviště ustoupili.

Andrej Babiš a Martin Janeček tehdy zároveň garantovali dlouhodobost nesnižování kvality výkonu veřejné služby ze strany finančních úřadů a přislíbili také vyhodnocení fungování kompromisního řešení po roce trvání.

K vyhodnocení, kterého se zúčastnili ministr Andrej Babiš, generální ředitel Martin Janeček a náměstkyně ministra Alena Schillerová skutečně došlo na konci roku 2016 s následujícími závěry:

  1. Generální finanční ředitelství konstatovalo, že územní pracoviště finančních úřadů jsou potřeba, že jsou navštěvována a že nový model úředních hodin v pondělí a ve středu je obecně vyhovující a dostačující.
  2. Ministr financí Andrej Babiš potvrdil, že provedení organizační změny ve smyslu omezení úředních hodin na pondělí a středu a nikoliv rušení bylo správným krokem a že se nepočítá s dalším omezování služeb finanční správy na územních pracovištích finančních úřadů.

Ze strany zástupců měst na hodnotícím setkání také zaznělo, že fungování územních pracovišť po organizační změně, která nastala až od 1. 6. 2016, ještě neprošlo zatěžkávací zkouškou – tj. obdobím odevzdávání daňových přiznání zejména u daní z příjmu fyzických osob. Rovněž se ukazuje, že ke svému úkolu plného uspokojování potřeb občanů nepřistupují všechna územní pracoviště po reorganizaci stejně ochotně a stejně vstřícně.

Generální finanční ředitelství na připomínky starostek a starostů reagovalo pozitivně a přislíbilo, že připomínky prověří a na zátěžové období odevzdávání daňových přiznání územní pracoviště posílí.

Za sebe si již jenom dovolím poznamenat, že jsem rád, že nám nakonec podařilo proti zájmu úřadu a ministerstva prosadit zájem občanů, byť přijaté řešení má podobu kompromisu.

Přílohy