Všechno zlé je k něčemu…

02.07.2021

Že letošní školní rok je zvláštní, na tom se shodneme všichni.


Většinu roku výuka neprobíhala normálně a žáci, rodiče a učitelé si museli vyzkoušet nové způsoby komunikace a často si zvyknout na nový přístup k osvojování látky, kterou se je třeba naučit.

Samozřejmě v různých rodinách probíhala výuka různě úspěšně. Bylo to nezvyklé a často velmi náročné. Díky všem, kteří se zasloužili o to, že to vypadá, že jsme to pro tuto chvíli zvládli.

Jsem přesvědčen, že osobní kontakt učitele a žáka nelze nikdy zcela nahradit výukou na dálku a že tedy z hlediska podmínek pro výuku byli současní studenti v tomto školním roce ochuzeni, a tedy v nevýhodě.

Přesto si myslím, že pořád platí, že všechno zlé, je k něčemu dobré. Studenti se sice často po dlouhou dobu se svými spolužáky a učiteli fyzicky nepotkali, na druhé straně si studenti i učitelé a často i rodiče či dokonce prarodiče museli osvojit nebo významně vylepšit svoje schopnosti v oblasti elektronické komunikace a také v oblasti práce s různými zdroji informací nebo v oblasti využití různých návodů a způsobů výměny informací na sociálních či jiných sítích.

I přes postupné značné vylepšení elektronické komunikace lze však předpokládat a již se to i potvrzuje, že výuka nemohla být ve všech předmětech v tomto školním roce plnohodnotná, tedy bez negativních dopadů na její kvalitu.

Také však lze ale předpokládat a sám jsem to zažil, že schopnost vyučujících, žáků a dalších využívat elektronické nástroje ke komunikaci se během období distanční výuky a omezení osobních kontaktů významně zvýšila. Jinými slovy nám doba covidová přinesla benefit, kterým je jasný pozitivní posun v naší schopnosti na dálku komunikovat, učit se, pracovat nebo zařizovat to či ono. A to není zase až tak málo a lze toho efektivně využívat i v době postcovidové.

Svým článkem směřuji k tomu, že nejen ve škole, ale i v práci toho budeme nyní asi muset mnoho dohnat, doučit se, dodělat, zařídit apod. Pokud se bude budoucnost vyvíjet jakž takž normálně, věřím, že to zvládneme a navíc nám může zůstat a pomáhat nová schopnost lepšího využití nástrojů, které jsme se naučili využívat v době covidové. Je především na nás, zda si to dokážeme uvědomit a také zúročit. Je na nás, zda dokážeme k některým problémům či životním etapám třeba přistoupit i tak, že všechno zlé je k něčemu dobré. Krásné léto!

 

Zveřejněno v červencových číslech obecních zpravodajů v senátním obvodu 52 - Jihlava.

Přílohy