Změna zákona o DPH a uznatelnost nákladů

27.10.2011


Zveřejněná vyjádření objasňují vnímání a postoje Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj k budoucnosti uznávání DPH jako uznatelného nákladu při realizaci "evropských" projektů.

Přílohy