Přijetí předsedy Spolkové rady Spolkové republiky Německo

22.09.2021 11:00 - 22.09.2021 11:45

Praha, Senát


Předseda Senát Parlamentu ČR Miloš Vystrčil spolu s 1. místopředsedou Senátu Jiřím Růžičkou, místopředsedkyní Senátu Jitkou Seitlovou, předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Tomášem Czerninem, místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Davidem Smoljakem a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Miroslavem Balatkou oficiálně přijímá předsedu Spolkové rady Spolkové republiky Německo J.E. pana Reinera Haseloffa.

Přílohy