Zákon o ochraně ovzduší

19.10.2016

Praha, 28. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 332)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:14:07 - 16:24:16:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já se budu snažit co možná nejméně opakovat ty argumenty, které tady říkala paní kolegyně Seitlová, ale možná se tomu úplně nevyhnu. Na úvod si dovolím jenom říci, že z Listiny základních práv a svobod máme zaručeno více práv. A mezi těmi právy, která by měla být zaručena, je také právo na nedotknutelnost bydlení. A potom také právo na ochranu zdraví. A v okamžiku, kdy se nějaká dvě základní lidská práva dostávají do rozporu, tak potom by měl ten zákonodárce postupovat takovým způsobem, aby to právo co nejméně omezil. A já jsem přesvědčen, že my jako zákonodárci, pokud schválíme tento zákon o ochraně ovzduší, tak v případě toho co nejmenšího omezení práva na nedotknutelnost bydlení, se takto nechováme. A já vysvětlím, proč si to myslím.

Asi z vás nikdo nebo nevím, jestli někdo z vás má statistiku, co je hlavním důvodem toho, že někomu více, než je normální, než je obvyklé, kouří komín. Možná budete překvapeni, ale tím prvním a nejčastějším důvodem je, že lidé neumí topit. Tzn. neumí zapálit oheň, neumí uhasit oheň. A když jim to hoří, tak tam prostě nepustí dostatek vzduchu apod. A potom ten komín kouří. A tam, když přijde kontrola dovnitř a podívá se, tak nic nezjistí, dovnitř do toho bytu, protože tam nikdo nespaluje žádná paliva, která se nemají spalovat, tam prostě někdo nepustil dost vzduchu nebo udělal nějakou jinou chybu a ono to prostě kouří, celá vesnice zahalená dýmem a on přitom ani nespaluje nekvalitní palivo. Neříkám, že jsou to jenom tyto případy, ale skutečně z těch průzkumů plyne, že více než 50 % takovéhoto dýmu vzniká, protože někdo neumí topit.

Druhá velká skupina lidí, která nás zaplavuje dýmem, jsou lidé, kteří spalují nekvalitní palivo. Ti, co spalují nekvalitní palivo, tak jsou, řekněme, naši spoluobčané, které možná známe nebo je vídáme. Není to zrovna skupina, která by byla nějak zpravidla ekonomicky silná. A potom si položme otázku, co se stane, až tam tedy někdo vnikne a zjistí, že spalují nekvalitní palivo, co se asi tak stane? Tak, první věc, když tam zazvoníte, že vás vůbec nepustí dovnitř. Nebo vás pustí dovnitř až po nějaké době a mezitím ten kotel vyberou, vysypou popel, na jednu stranu dají uhlí a dřevo, na druhou stranu dají PET lahve. Vy tam přijdete, podíváte se jako kontrolor a oni řeknou: "No, my teď zrovna tady topíme tím uhlím, tady máme PET lahve, ty pak dáme do tříděného odpadu atd." Když to nakonec nezvládnou, tak dostanou pokutu. A protože topí tím nekvalitním palivem, tak většinou proto, že nemají moc peněz na to kvalitní palivo. Tak asi víme, jak to s tou pokutou dopadne. Jestli přestanou tím nekvalitním palivem topit, to nevím, ale takhle to asi nějak bude.

A to je ta druhá věc, o které mluvila paní senátorka Seitlová, a to je, jestli prostě ten krok, který dnes děláme, skutečně bude účinný, jestli to něčemu pomůže. Když nakonec ta skupina, která topí nekvalitním palivem, stejně většinou uložené pokuty neplatí nebo minimálně část této skupiny ty uložené pokuty neplatí.

Třetí příčinou toho, proč ti lidé třeba zahalují dýmem to okolí, je, že mají nekvalitní nebo špatný kotel. Tady je jakýsi program, který se nazývá zjednodušeně "kotlíkové dotace", kde se přispívá lidem na nové kotle. Je tam ten problém, že zatímco těch špatných kotlů v ČR máme asi 400 000, tak v té 1. fázi máme kotlíkové dotace na zhruba 80 000 kotlů, zbytek se nevymění.

A teď jsou tady dvě otázky. První otázkou je, kdo si asi řekne o ten nový kotel? Ti, co topí tím nekvalitním palivem a nemají ani na to kvalitní palivo nebo ti, co dnes topí kvalitním palivem, ale chtějí mít ještě lepší kotel? Kdo si asi v 1. fázi vyměňuje ty staré kotle za nové, komu tím zejm. pomáháme? Tzn. zase je minimálně otázkou, jestli těmi kotlíkovými dotacemi tak, jak je máme nastaveny, vlastně vůbec pomáháme zejm. v té skupině, která nám nejvíce způsobuje to znečištění z lokálních topenišť. Já si o tom dovolím silně pochybovat.

Ještě podle informací, které mám já z našeho Kraje Vysočina, tomu není tak, opakovaně jsem to zjišťoval. A pan ministr, předpokládám, že ve své řeči opakovaně bude říkat, že nemám pravdu, ale já říkám, že jsem to zjišťoval, že to není tak, že by v rámci udělování kotlíkových dotací se to dělalo tím způsobem, aby v první řadě a na prvním místě byla výměna těch nejhorších kotlů, tzn. těch kotlů tzv. prohořívacích, do kterých se dá přikládat nekvalitní palivo a které vlastně nejvíce kouří atd. Prostě není to tak, nerozlišuje se mezi odhořívacími kotli, prohořívacími kotli, jejich kvalitou.

Prostě jak je to kotel třídy 3 a horší, tak se vymění a tečka. Nikdo to nekontroluje. A jsem velmi zvědav, jestli dostaneme někdy nějaké agregované údaje, kolik emisí se ušetřilo, resp. kolik emisí se ušetřilo, resp. o kolik emisí se emituje díky tomu, že jsme použili peníze na kotlíkové dotace.

Takže to jsou moje pocity z této zákonné normy tak, jak je máme před sebou. Prostě my namísto toho, abychom se snažili vytvářet jakýsi společenský tlak na to, aby ti lidé netopili nekvalitním palivem, aby se s nimi o tom hovořilo, abychom našli třeba více odvahy, jako mluvil pan kolega, nebo abychom, řekněme, i pomocí samospráv tlačili na to, aby dělali ty věci tak, jak se má, tak my tu zavádíme represivní opatření, které dle mého názoru ničemu nepomůže nebo ta jeho účinnost bude mnohem menší, než si někteří myslí.

Tady k tomu ještě řeknu jednu věc, zase se budu opakovat. Prosím vás, v Rakousku ani v Německu to není tak, že by bylo možné bez předchozího ohlášení vniknout do obydlí a následně kontrolovat kotel. Není to tak. Mají tam obvodního kominíka nebo tam mají jiný úřad, který sice chodí na kontrolu, ale dopředu se ohlásí. Zase pan ministr říkal, že to u nás bude stejné. Není to pravda. Ti lidé budou nejdříve písemně upozorněni a pokud poté se opakovaně ukáže, a není jasné, co bude opakovaně, jestli nějaký anonym opakovaně bude psát atd., ti lidé poté, co opakovaně porušují a spalují nekvalitní palivo, tak potom vzniká právo úředníkovi již bez ohlášení, tedy např. i v noci vniknout do toho obydlí, resp. žádat přístup do toho obydlí, který mu musí být poskytnut, aby mohl provést tu kontrolu. Takhle je ten zákon napsán.

Že to bude v minimu případů, že se počítá s tím, že to téměř nebude využíváno, protože to bude zejm. hrozba, je sice obrana těch, kdo ten zákon psali, ale samozřejmě se to může stát, že ta nedotknutelnost obydlí bude tímto brutálním způsobem porušována. A mně se nezdá, že je to nutné.

A teď ten konec, jaké je z toho řešení? Tak samozřejmě už jsem mluvil o té edukaci, o vzdělávání, že je potřeba vytvořit společenskou atmosféru a společenský tlak na to, aby se lidé styděli za to, že jim kouří komín. A druhou věcí potom je použít nové technologie, nové postupy. A např. pomocí stěrů nebo jiných metod, které nevyžadují neohlášený vnik do obydlí, jsme dokázali ty, co přeci jen znečišťují to ovzduší více, než je možné nebo než je přípustné, potrestat. A skutečně si myslím, že bychom se v tomto směru měli dívat spíše na ten Západ než na Východ. A že bychom skutečně měli ty své svobody těžce nabyté chránit a neměli bychom je kvůli tomu, že existují jednotlivé případy, které nejsou vůbec samozřejmě pro někoho příjemné, tuto svobodu obecně a pomocí nějakého zákona porušovat.

Ještě úplně na závěr řeknu jednu věc. Já jsem se už několikrát setkal s tím, že pokud tady někdo vystoupí jako obhájce práva na nedotknutelnost bydlení, tak je potom představován jako ten, co nechce bojovat proti tomu, aby nekouřily komíny. Samozřejmě že to tak není. Samozřejmě že si všichni přejeme, aby nikdo, pokud to je možné, nespaloval nekvalitní palivo. Na druhé straně za všechno, co chce někdo nějakou represí vynutit, se zaplatí. A já si myslím, že ta cena ztráty práva na nedotknutelnost bydlení je příliš vysoká cena, kterou chceme zaplatit oproti tomu efektu, který vypadá, že by ten zákon měl mít, ale podle mého názoru mít nebude.

Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:51:17 - 16:52:32:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové. Já jenom snad na dovysvětlení jednu věc. Já možná k překvapení si také nemyslím, že kotlíkové dotace jsou špatně, protože já je spíš beru jako jakýsi projev solidarity nebo nějakého příspěvku, který slouží všem, protože nám zlepšuje životní prostředí.

Jediné, co mě na tom mrzí, je, že jsem přesvědčen, že mohly být využity efektivněji, pokud bychom skutečně ten systém nastavili tak, aby se vyměňovaly prvně ty nejhorší kotle. A zároveň si myslím, že by bylo velmi dobré, když říkám, že je to jakýsi projev solidarity, aby tu bylo zohledněno, z hlediska toho, kdo na ten kotel má či nemá. A to se nestalo. Tím pádem ten efekt z hlediska využití těch peněz na ty kotle je nižší, než mohl být. To jsem měl na mysli. Neměl jsem na mysli to, že zavedení kotlíkových dotací, se kterými začínal stejně Moravskoslezský kraj, dokonce za ministra životního prostředí, který byl z ODS, jsou jako nápad špatně. To bych byl nerad, kdyby to takhle bylo interpretováno. Děkuji.