118. schůze Poslanecké sněmovny

14.09.2021 17:00 - 14.09.2021 18:00

Praha, Poslanecká sněmovna


Předseda Senátu Miloš Vystrčil se zúčastní projednávání:

- návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 799/5/ - vrácený Senátem  

v Poslanecké sněmovně na 118. schůzi.