Články

Archiv

x
16.01.2016 Články

Projev, Miloš Vystrčil, 27. kongres ODS, Ostrava 16. – 17. 1. 2016  

Vážený pane předsedo, … , dámy a pánové, na úvod…

Přečíst
x
11.01.2016 Články

Senátoři chtějí napravit nedostatky v zákoně ohledně očkování dětí

Nechceme vyřešit otázku povinnosti či dobrovolnosti očkování u dětí. Případné zásadní legislativní změny by měly být předmětem vládního návrhu jako výsledek diskuse odborníků i zástupců nevládních organizací a informované veřejnosti. Cílem námi předkládaného pozměňovacího návrhu je pouze napravit zjevné nelogičnosti v současné právní úpravě.

Přečíst
x
09.01.2016 Články

Skrytá úlitba komunistům

Jako pamětník si troufám napsat, že způsob sestavování rozpočtu Kraje Vysočina a s tím od počátku vzniku spojená střídmost se za celou dobu patnáctileté existence kraje nezměnil. Patří za to poděkování jak těm, kteří krajskou rozpočtovou strukturu a filosofii zakládali, tak těm, kteří v ní potom bez větších zásahů pokračovali.  

Přečíst
1