Projevy

Archiv

x
21.07.2011 Projevy

Návrh zákona o informačních systémech veřejné správy a o elektronických úkonech

Praha, 10. schůze Senátu, čas 18:33:19 - 18:36:02 a 19:06:08 - 19:09:26

Přečíst
x
09.06.2011 Projevy

Energetický zákon

Praha, 9. schůze Senátu, čas 15:45:50 - 15:46:48

Přečíst
x
09.06.2011 Projevy

Konvergenční program České republiky

Praha, 9. schůze Senátu, čas 10:41:02 - 10:46:54 a 11:19:11 - 11:20:44

Přečíst
x
04.05.2011 Projevy

Národní program reforem

Praha, 8. schůze Senátu, čas 17:11:54 - 17:17:11 a 17:19:09 - 17:19:52

Přečíst
x
27.04.2011 Projevy

Ústavní zákon - vyšší územní samosprávné celky

Praha, 8. schůze Senátu, čas 15:40:11 - 15:41:29 a 15:57:54 - 15:59:34

Přečíst
x
27.04.2011 Projevy

Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské Rady

Praha, 8. schůze Senátu, čas 11:32:20 - 11:36:27

Přečíst
x
06.04.2011 Projevy

Zpráva o životním prostředí v roce 2009

Praha, 7. schůze Senátu, čas 14:41:54 - 14:46:09

Přečíst
x
17.03.2011 Projevy

Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 - Unie inovací

Praha, 6. schůze Senátu, čas 14:49:31 - 14:51:48

Přečíst
x
17.03.2011 Projevy

Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Praha, 6. schůze Senátu, čas 12:45:18 - 12:49:25

Přečíst
x
16.03.2011 Projevy

Občanský zákoník

Praha, 6. schůze Senátu, čas 17:49:15 - 17:52:13

Přečíst
x
16.03.2011 Projevy

Petice proti zastavení výstavby silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou

Praha, 6. schůze Senátu, čas 12:57:48 - 13:01:09

Přečíst